פרטי הקונצרט

בר אבני, מנצחת      

מיכאל שחם, כינור      

   

בטהובן / קונצ'רטו לכינור  

דבוז'אק / סימפוניה מס' 8     

מערכת למכירת כרטיסים