הנהלה ציבורית

 

חברי האסיפה הכללית:

רז קינסטליך,ראש העירייה , יו"ר הועד המנהל

עו'ד ליאל אבן זוהר, מ''מ יו''ר העמותה

ברכה צויליך | עו'ד נורית בנדורי שם טוב | שרה לוין | מיכאל רייף | מקסים בביצקי 

יבגני ברחמן|  דניאלה פייגרסון | דורית ציונית סיון | מושיקו ארז | לימור גור  | יעקב גינדי | דינה לוין 

דלית אבישר-דורון | רות מקבי | נמרוד בן יעקב | קרן משלניק | דורון מילברג | קרן ברק | חנניה גיבשטיין .

 

ועד המנהל :

רז קינסטליך, ראש העירייה , יו"ר הועד המנהל

עו"ד  ליאל אבן זהר, מ"מ יו"ר הוועד המנהל

ברכה צויליך | עו"ד נורית בנדורי שם טוב | שרה לוין | מיכאל רייף | מקסים בביצקי 

יבגני ברחמן |  דניאלה פייגרסון | דורית ציונית סיון | לימור גור |  דינה לוין | מושיקו ארז

 

וועדת ביקורת :

דלית אבישר- דורון | רות מקבי | קרן משלניק  

רו"ח אריה חנן ,מבקר פנים | רו"ח עקיבא זינגר

עו"ד עופר שפיר, יועמ"ש 

מערכת למכירת כרטיסים