מנהלה

  

 עוזרת מנכ"ל  

תמר אומנסקי

03-9484841

tamaru@isorl.co.il

       מפיקה, מתאמת אמנים וקשרי חוץ

בלה פיינהולץ

03-9484818

bella@isorl.co.il

מנהלת פרסום שיווק ומכירות 

אניטה עפרוני

03-9484839

anita@isorl.co.il

מנהל פעילות הנגנים

דותן טל

dotanet271@gmail.com

 ספרן ועורך תכניות

גלעד ישראלי 

03-9484848 

gilad@isorl.co.il

חשב

רו"ח מנחם יצחק

03-9484834

Menacheml@htrl.co.il

מנהלת חשבונות

לריסה דיינקו 

03-9484817

larisa@isorl.co.il

מזכירת התזמורת

מלכה נוסנבלט 

03-9484842

malca@isorl.co.il

שירות לקוחות

 ליאל יעקובי                 סימה טיטו    

03-9484806              03-9484840

      sales@isorl.co.il        sima@isorl.co.il

      מנהל הדיגיטל

     מור דיעי חנני 

        mor.day1987@gmail.com

מנהל במה 

טימופי פונומריוב

מנהלת "צליל ראשון"

מעיין אמיר 

office@isorl.co.il

מנהל "צליל תיכון"

גל אלתרוביץ'

office@isorl.co.il

משרד יחסי ציבור 

דולפין בע"מ 

03-5627772

dolphin@dolphin.co.il 

מערכת למכירת כרטיסים