פרטי הקונצרט

אריאל צוקרמן מנצח    

רונה שרירא מצו סופרן 

זמרי קולגיום וזמרי מדריגל מקהלות 

 

אלגר / וריאציות אניגמה           

חיים פרמונט / "בארי" – מחזור שירים לקונטראלטו מקהלה ותזמורת - בכורה עולמית       

מערכת למכירת כרטיסים